บวชสามเณรภาคฤดูร้อนปี 61

« 1 ของ 5 »

ขอเชิญร่วมมงคลพิธีไหว้ครู สักการะขอพร องค์พระพิฆเนศบรมครูแห่งความสำเร็จ ประจำปี ๖๑


ณ แท่นขันครูหลวงวัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย อ.เมืองเชียงใหม่
ในวันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑

  •  เวลา ๐๙.๓๙ น. พิธีบวงสรวงไหว้ครูช่างสิบหมู่ล้านนา
  • เวลา ๑๗.๐๙ น. พิธีสรงน้ำ-อารตี ขอพรองค์พิฆเนศทันใจเว
  • ลา ๑๙.๐๙ น. พิธีบวงสรวงองค์พญานาคราชหน้าอุโบสถเงิน

บุรพกษัตริย์ผู้สถาปนาสร้างเมืองเชียงใหม่ และวัดศรีสุพรรณ
ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบายศรี เครื่องบวงสรวง

บูชาข้าวสาร กระสอบละ ๑,๕๐๐ บาท หรือองค์พระพิฆเนศจำลอง
เข้าร่วมพิธีติดต่อ
คุณสวรรค์ แคว้นไธสง ผู้ประสานงาน
โทรศัพท์ 098-432-2495

นักท่องเที่ยวชาวจีนปฏิบัติธรรมที่วัดศรีสุพรรณ

เมื่อวันเสาร์ที่่ 25 มีนาคม 2560 ได้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มหนึ่งจำนวน 20 คนเดินทางเลี้ยงพระมื่อเช้าและปฏิบัติธรรมวิปัสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ดำเนินการสอนโดย กลุ่มพี่เลี้ยงนำปฏิบัติธรรมบุคลากรที่สืบเนื่องมาจากการอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพี่เลี้ยงดูแลการปฏิบัติธรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมร่วมกิจกรรมกรรมโครงการสนทนาธรรมและปฏิบัติธรรมกับพระที่วัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สนใจพานักท่องเที่ยวมาฝึกปฏิบัติธรรม ติดต่อ ประชาสัมพันธ์วัดศรีสุพรรณ ได้ตลอดเวลา ติดต่อ คุณสวรรค์ แคว้นไธสงค์   089-4322495

ขอเชิญร่วมมงคลพิธีไหว้ครู สักการะขอพร องค์พระพิฆเนศบรมครูแห่งความสำเร็จ ประจำปี ๖๐

เชิญร่วมพิธีไหว้ครูพระพิฆเนศ
ณ แท่นขันครูหลวงวัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย อ.เมืองเชียงใหม่
ในวันอังคารที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐

เวลา ๐๙.๓๙ น. พิธีบวงสรวงไหว้ครู สักการะขอพร

เวลา ๑๔.๐๙ น. พิธีเปิดป้ายวิทยาลัยในวัง สาขาจังหวัดเชียงใหม่

เวลา ๑๗.๐๙ น. พิธีสรงน้ำ-อารตี ขอพรองค์พิฆเนศทันใจ

เวลา ๑๙.๐๙ น. พิธีบวงสรวงองค์พญานาคราชหน้าอุโบสถเงิน
บุรพกษัตริย์ผู้สถาปนาสร้างเมืองเชียงใหม่ และวัดศรีสุพรรณ
ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบายศรี เครื่องบวงสรวง

บูชาข้าวสาร กระสอบละ ๑,๕๐๐ บาท หรือองค์พระพิฆเนศจำลอง
เข้าร่วมพิธีติดต่อ
คุณนรินทรา เจ้าหน้าที่พิธีการโทรศัพท์ 082-036-5479
คุณสวรรค์ แคว้นไธสง ผู้ประสานงาน
โทรศัพท์ 098-432-2495

ขอเชิญร่วมแสวงบุญสร้างซุ้มร่มเกศเกล้าองค์พระแก้วมรกตทันใจ

ขอเชิญร่วมแสวงบุญสร้างซุ้มร่มเกศเกล้าองค์พระแก้วมรกตทันใจ